Om 1. Gilde

Sct. Georgs Gilderne i Danmark er en sammenslutning af nuværende og tidligere spejdere, spejder- eller gildeinteresserede, der har sat sig som mål at virkeliggøre ordene:

Én gang spejder – altid spejder.

I 1. Gilde er vi 34 gildebrødre m/k.

Hvad laver vi i gildet?

Gildehal: Vi mødes i gildehal fire – fem gange årligt. I gildehallen finder bl.a. nyoptagelser sted, gildemesteren taler og gildebrødrene holder på skift 5 minutters Sct. Georg, hvor de kan ytre sig om emner, der har deres interesse.

Gildemøde: De måneder, hvor der ikke afholdes gildehal, holdes i stedet et gildemøde. Det er aftener med meget forskelligt indhold, f.eks. foredrag, sangaften, virksomhedsbesøg, osv. – ja, faktisk er der ingen begrænsning for de gode ideer.

Gruppemøder: Det interne gildearbejde foregår i grupper, som gildemedlemmerne inddeles i hvert år, hvor man sammen med 6-8 andre gildebrødre (m/k) mødes en gang hver måned for at debattere aktuelle emner og bearbejde den personlige udvikling. Grupperne bestemmer selv deres aktiviteter, og også på dette område sprudler fantasien og virkelysten. Grupperne holder normalt møde i medlemmernes private hjem, men kan også udflugter, foredrag, koncerter eller museumsbesøg, og vi lægger vægt på, at arrangementerne økonomisk ligger på et plan, hvor alle kan være med.

Laug og udvalg: Det udadvendte gildearbejde i Silkeborg foregår oftest igennem vore mange tværgående laug, hvor byens gilder i samarbejde løser forskellige  opgaver.

Det sker i Bloddonerkorps, i Ældretjenesten, i Økselaug omkring silkeborggildernes blad, i Spejdermuseet på Lillehøjvej 30, i silkeborggildernes hytte Paradislejren i Virklund, m.fl.